Z przyczyn od nas niezależnych koncert BeckyTrueBand, który miał się odbyć 28 listopada zostaje odwołany. O nowym terminie koncertu poinformujemy w osobnym komunikacie.
Uwaga! Bilety zachowują swoją ważność!