Regulamin sprzedaży biletów on-line na wydarzenia organizowane przez Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze

 

ROK Zator umożliwia zakup biletów na organizowane przez siebie wydarzenia poprzez system biletowy Visualticket.

§1

Zasady ogólne

 

1. Organizatorem sprzedaży biletów online jest Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze im. Jana Matejki.
2. Regulamin dotyczy sprzedaży biletów dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej https://rokzator.pl

3. System umożliwia zakup biletów pod warunkiem dokonania zapłaty za zamawiane bilety tylko i wyłącznie w momencie ich zakupu, poprzez przelewy24.pl
4. Złożenie zamówienia na zakup biletów jest jednoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i jego akceptacją przez Kupującego.
5. Za bilety zakupione online nie wystawiamy faktur VAT.§2

Zamówienia    


1. O ilości dostępnych biletów online oraz o terminie zakończeniu ich sprzedaży decyduje Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze.
2. Aby złożyć zamówienie należy: 
- wybrać wydarzenie, 
- wybrać liczbę zamawianych biletów (w koszyku maksymalnie 10 biletów),
- podać niezbędne dane osobowe,
- zapłacić za wybrane bilety za pośrednictwem przelewy24.pl
3. Zakończenie sprzedaży biletów online ustalane jest osobno dla każdego wydarzenia.
4. Brak możliwości zakupu biletu przez internet nie oznacza braku biletów w kasie.§3

Płatności


1. Płatność za bilety online następuje w trakcie składania zamówienia za pośrednictwem przelewy24.pl
2 Cena biletu online jest ceną brutto, zawiera należny podatek VAT. Do ceny biletu doliczana jest opłata manipulacyjna serwisu przelewy24.pl
3 Zamówienie nieopłacone w czasie podanym przy przyjmowaniu zlecenia zostaje automatycznie anulowane.
Prosimy o sprawdzenie prawidłowości przeprowadzonej transakcji. Rgionalny Ośrodek Kultury w Zatorze nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia oraz za zakłócenia internetowej transmisji  danych w trakcie dokonywania zakupu biletów.§4

Dostawa


1. Kupujący, po potwierdzeniu przyjęcia płatności, otrzymuje bilet w postaci pliku pdf do samodzielnego wydruku. Plik zostaje wysłany z adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w formie załącznika na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej.
b) Kupujący jest zobowiązany do skontrolowania otrzymanych biletów pod kątem ich prawidłowości i zgodności ze złożonym zamówieniem.§ 5

Zasady posługiwania się biletem


1. Każdy bilet oznaczony jest indywidualnym kodem. Kod generowany jest elektronicznie i udostępniany jedynie Kupującemu.
2. Wstęp na wydarzenie jest możliwy tylko po okazaniu biletu wydrukowanego (bądź wyświetlonego na ekranie tabletu lub smartfona) i jego weryfikacji na podstawie danych osobowych Kupującego zamieszczonych na bilecie.  
3 W przypadku zakupu więcej niż jednego biletu w ramach jednego zamówienia, na wszystkich biletach widnieć będzie imię i nazwisko osoby Kupującej.
4 Bilet należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Kopiowanie, udostępnianie biletu osobom postronnym lub utrata biletu, może uniemożliwić Kupującemu uczestnictwo w wydarzeniu, na które został zakupiony bilet.§ 6

Zwroty


1. Zwrot pieniędzy za bilet dokonywany będzie na konto, z którego realizowana była płatność. Wydruk biletu w pdf, wraz z pisemną informacją Kupującego o rezygnacji z biletu, należy przedłożyć w Regionalnym Ośrodku Kultury najpóźniej na 1 dzień przed datą wydarzenia.


§ 7

Dane osobowe


1. Administratorem danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki w Zatorze z siedzibą w Zatorze Plac Jana Matejki 1, 32-640 Zator, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury pod pozycją 1, NIP 5492060417,REGON 357215729 tel. +48 33 84 12 166( z telefonów komórkowych lub z zagranicy), email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. reprezentowany przez Dyrektora.

2. Dokonując zakupu biletów online Kupujący wypełnia formularz podając takie dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail. Tym samym wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności na udostępnianie niezbędnych danych Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Zatorze.

3. Płatność za bilety online następuje w trakcie składania zamówienia za pośrednictwem przelewy24.pl.
4. W wypadku, kiedy usługa elektroniczna wymaga podania przez Kupującego określonych danych, Kupujący zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, kompletnych, zgodnych z prawem. Za wszelkie skutki powstałe w wyniku nieprawidłowego wypełnienia formularzy i innych dokumentów w zakresie podanych danych, wyłączną odpowiedzialność ponosi Kupujący.
5. Osoby dokonujące zakupu biletów online zobowiązują są do zapoznania z Klauzulą informacyjną ROK Zator, znajdująca się w §9 REGULAMINU.


§ 8

Informacje końcowe


1. Regionalny Ośrodek Kultury w Zatrze zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze oraz odwołania imprezy bez podania przyczyny.
2. Wszystkie informacje na temat repertuaru opublikowane są na stronie rokzator.pl

3. W sprawach technicznych prosimy o kontakt pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

§ 9

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z usług zakupów online

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 

 1. 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze przy Placu Jana Matejki 1, 32-640 Zator. Kontakt do administratora:
 2. a) tel. +48 (33) 8412 166
 3. b) mail: sekretariat@rokzator.pl
 4. 2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt do IOD e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. ROK będzie pobierać i przetwarzać Państwa dane osobowe
 6. A) imię, nazwisko, adres e-mail poprzez system online zgodnie do celu i podstawy prawnej – art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia w celu zakupu biletu online na oferowane przez administratora wydarzenie kulturalne;
 7. B) imię, nazwisko, nr konta bankowego poprzez system przelewy 24 zgodnie do celu i podstawy prawnej – art. 6 ust 1 lit c  Rozporządzenia – na podstawie obowiązku prawnego nałożonego na administratora dokumentowania rozliczeń finansowych oraz art. 6 ust 1 lit f w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń, czy zwrotów.
 8. Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach związanych z zakupem biletu. Dane imię, nazwisko, adres e-mail będą przechowywane przez okres do zakończenia wydarzenia, na które został zakupiony niniejszy bilet. Dane imię, nazwisko, nr konta będą przechowywane przez okres 5 lat od daty dokonania zakupu.
 9. Państwa dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami będą pracownicy administratora oraz podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych.
 10. Nie przewiduje się przekazywania Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 11. Decyzje dotyczące Państwa danych osobowych nie będą podlegały profilowaniu w tym podejmowaniu w sposób zautomatyzowany.
 12. Mają Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, prawo do  informacji o zasadach ich przetwarzania, dostępu do nich i uzyskania ich kopii, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz powiadomienia każdego odbiorcę    o sprostowaniu lub ograniczeniu przetwarzania. Przysługuje także Państwu prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu przetwarzaniu Waszych danych, prawo kontaktu z Inspektorem ochrony danych. Ponadto macie Państwo prawo do usunięcia oraz przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych przez administratora. Niektóre z tych praw mogą podlegać pewnym ograniczeniom wynikającym z odrębnych przepisów prawa.
 13. W celu realizacji swoich praw mogą Państwo złożyć stosowne żądanie wysyłając je na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub na adres pocztowy administratora.
 14. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych osobowych przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.