REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ REGIONALNY OŚRODEK KULTURY DOLINY KARPIA W ZATORZE IM. JANA MATEJKI

2019/20

Regulamin określa zasady uczestnictwa w  zajęciach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki (ROK Zator)

Regulamin do pobrania tutaj

Koniecznie trzeba wypełnić i wysłać do nas KARTĘ UCZESTNICTWA oraz, jeśli to konieczne OŚWIADCZENIE.

Karta uczestnictwa do pobrania tutaj.

Regulamin Przeglądu do pobrania tutaj.

Tutaj do pobrania regulamin oraz karta uczestnictwa.

Tutaj do pobrania regulamin oraz karta uczestnictwa.