Słuchaczy zatorskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz wszystkich zainteresowanych pożegnaniem karnawału z muzyką "z tamtych lat" zapraszamy na nasza muzyczna biesiadę z Wojciechem Paciorkiem. 

Poszalejemy 22 lutego od 18:00 do 21:30. Bilety po 25 zł do nabycia w sekretariacie ROK, słuchacze UTW płacą mniej, bo tylko 15 zł. Zapraszamy!