Po przerwie spowodowanej wiadomo czym wracamy do naszej Artystycznej Skarbnicy Gminy Zator! Zachęcamy szkoły z naszej gminy do udziału!

REGULAMIN 

VII „Artystyczna Skarbnica Zator 2022”- Przegląd szkolnej działalności artystycznej pod patronatem Burmistrza Zatora 

 

I. ORGANIZATOR 

Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki

 

II. CELE PRZEGLĄDU

- zaprezentowanie działalności artystycznej szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu gminy Zator oraz ;

- rozwijanie wrażliwości twórczej; 

-inspirowanie nauczycieli do współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie 

pracy z osobami o artystycznych zainteresowaniach; 

- stworzenie warunków do prezentacji zespołowych form aktywności artystycznej 

dzieci i młodzieży. 

 

III. UCZESTNICY

- uczniowie szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Zator 

- wszyscy uczestnicy występują w jednej kategorii, grupy mogą być w dowolnym przedziale wiekowym, struktura grup również może być wiekowo zróżnicowana 

- szkoła decyduje o doborze uczniów do swojej reprezentacji 

- uczniowie reprezentują tylko swoje szkoły 

 

IV. TERMIN I MIEJSCE PRZEGLĄDU

8 czerwca  2022 r.,  godz. 9.00

Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze im Jana Matejki, Plac Jana Matejki 1 

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Zgłoszenie uczniów do przeglądu na karcie uczestnictwa do dnia 31 maja  br., 

- do zgłoszenia należy bezwzględnie dołączyć wypełnione oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych w sprawie przetwarzanie danych osobowych i utrwalania wizerunku uczestnika konkursu, 

- oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych w sprawie przetwarzanie danych osobowych i utrwalania wizerunku uczestnika konkursu mogą być złożone z kartą uczestnictwa do 31 maja br. lub najpóźniej w dniu konkursu przed prezentacją

- złożenie karty uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 2. Karty można przesłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć osobiście w sekretariacie ROK Zator.

3.  Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać, kontaktując się 

z organizatorem, tel.33 8412-166

 

VI. STRUKTURA I PRZEBIEG PRZEGLĄDU

Prezentacja może składać się tylko z jednej kategorii lub mieć formy łączone, ogólny czas prezentacji dla danej szkoły powinien zawierać się w przedziale od 15 do 30 min.

1. Kategoria wokalna

- piosenki mogą być śpiewane z akompaniamentem lub podkładem muzycznym nagranym na nośniku (bez ścieżki wokalnej), format audio lub mp3, nośnik może zawierać tylko utwory konkursowe w kolejności prezentacji scenicznej,

2. Kategoria taneczna –  prezentacja  układu lub układów tanecznych (dowolna dziedzina), 

- podkład muzyczny ma być nagrany na nośniku, format audio lub mp3, nośnik może zawierać tylko utwór lub utwory konkursowe

3. Kategoria teatralna – prezentacja przedstawienia teatralnego lub teatru jednego aktora

- czas spektaklu nie może przekroczyć 30 min.,

- podkład muzyczny ma być nagrany na nośniku, format audio lub mp3

- ewentualna dekoracja cyfrowa  ma być w formacie pojedynczych plików jpg o wymiarach min.800/600 pikseli w proporcjach 4/3 ekranu (w przypadku pytań- prosimy o kontakt z Jackiem Pasternakiem tel.608658096), 

- czas na montaż i demontaż dekoracji nie może przekroczyć łącznie 10 min.

 

VII. PRZEDMIOT OCENY PREZENTACJI

Skarbnica ma charakter przeglądu artystycznego

1. W kategorii wokalnej jury będzie zwracać uwagę na: dobór repertuaru, interpretację wokalną, muzyczną, ogólny wyraz artystyczny.

2. W kategorii tanecznej jury będzie zwracać uwagę na: poczucie rytmu, choreografię i estetykę wykonania, ogólny wyraz artystyczny.

3. W kategorii teatralnej jury będzie zwracać uwagę na: grę aktorską (kultura słowa, gra ciała), oprawę scenograficzna, ogólny wyraz artystyczny. 

4. Każda prezentacja danej szkoły będzie oceniana jako całość, bez względu na pojedynczą czy złożoną formę (np.taniec i wokal)

 

VIII. NAGRODY

Dla najlepszych  prezentacji Jury przyzna wyróżnienia, natomiast wszyscy uczestnicy (reprezentacje szkół) uhonorowani zostaną  Artystyczną Statuetką Skarbnicy.

Dla wszystkich uczestników zostanie przygotowany poczęstunek.

 

IX. SPRAWY ORGANIZACYJNE:

Biuro  Regionalnego Ośrodka Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki

Plac Jana Matejki 1, 32-640 Zator 

tel. (033) 8412-166.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy i życzymy powodzenia