Trochę włóczki, papier, klej, nożyczki, kredki i flamastry. Tylko tyle potrzbujemy by zrobić kolorwego ptaszka wysiadującego jaja w sowim kolorowym gnieździe. Domowy Dom Kultury w piątek plastycznie pozdrawia!