Spotkanie konsultacyjne w ramach tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju Doliny Karpia na lata 2023-2027.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz przedstawicieli instytucji i stowarzyszeń działających na terenie Gminy Zator do udziału w spotkaniu konsultacyjnym w dniu 23 czerwca 2022 r.  o godzinie 16.30 w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia (Zator, ul. Rynek 2). 

Spotkanie będzie miało na celu zapoznanie uczestników z działalnością Stowarzyszenia Dolina Karpia, obszarem Doliny Karpia, strukturą LSR oraz planem włączenia lokalnej społeczności w opracowywanie LSR. Wspólnie z uczestnikami spotkania przeprowadzona zostanie analiza SWOT, w tym analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru Doliny Karpia. Na podstawie przeprowadzonej analizy i informacji uzyskanych w trakcie spotkania uczestnicy wskażą możliwe do realizacji cele LSR wraz z określeniem rezultatów, a także planowane działania. Przedstawione zostaną również informacje w zakresie zarządzania, monitorowania i ewaluacji LSR oraz planu finansowego LSR.

Serdecznie zachęcamy do przybycia. Miej wpływ na przyszłość Doliny Karpia!