Słuchacze zatorskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku spotkają się, by podzielić się opłatkiem.

Na to wigilijne spotkanie zapraszamy 16 grudnia na godz. 11:00 do ROK.