Zapraszamy do Graboszyc na gminne dożynki! Uroczystość rozpocznie się mszą świętą w `graboszyckim kościółku. Potem barwnym korowodem przejdziemy na dożynkowy plac przy "Karpiku".

Na dożynki zapraszamy w imieniu Burmistrza Mariusza Makucha, Przewodniczącego Rady Miejskiej Stanisława Orlickiego, Sołtysa i Rady Sołeckiej Graboszyc, Koła Gospodyń Wiejskich w Graboszycach oraz ROK. Pokłonimy się tradycji ale będzie też sporo innych atrakcji. Zapraszamy na dożynki do Graboszyc!