Zapraszamy słuchaczy naszego Uniwersytety Trzeciego Wieku na letnie wyjazdowe warsztaty w Płazie.

W tej właśnie miejscowości zorganizowane zostało „Muzeum życia codziennego” . Na zapisy czekamy do 30 czerwca, koszt 25 zł, wyjazd godz.9.00.