Czekamy na Wasze zgłoszenia do XXIII Biegu Konstytucji 3 Maja w Rudzach!

Zgłoszeń i opłat można dokonywać za pomocą strony zawodów. Wystarczy, że klikniesz tutaj. W tym roku po raz pierwszy maluchy pobiegną w biegu

Mali Patrioci – I Biegu Patriotycznym dla najmłodszych Małopolan z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Ten bieg rozpocznie się o 16:30. Zapisy rozpoczną się jeszcze przed biegiem głównym. Główny bieg wystartuje o 15:00 spod Domu Ludowego w Rudzach. Na bieg zapraszają Sołtys i Rada Sołecka Rudz, Burmistrz Zatora Mariusz Makuch oraz Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze.

Bieg Konstytucji 3 Maja w Rudzach to jeden z elementów zatorskich obchodów naszego narodowego święta.

REGULAMIN XXIII BIEG KONSTYTUCJI w RUDZACH POD PATRONATEM BURMISTRZA ZATORA

Organizator: RADA SOŁECKA w Rudzach

Współorganizator: Gmina Zator, Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze

Miejscowość: RUDZE 32- 640 Zator, woj. małopolskie

REGULAMIN

1. CEL IMPREZY

• uczczenie 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 - go Maja;

• upowszechnienie biegania jako jednej z najzdrowszych i najtańszych jednocześnie form ruchu;

• popularyzacja i promowanie walorów turystycznych Ziemi Zatorskiej;

2. TERMIN I MIEJSCE

• start zawodników w dniu 3 maja 2019. o godzinie 15:00 (obok Domu Ludowego w Rudzach);

• meta – zakończenie biegu w tym samym miejscu;

3. DYSTANS I TRASA

1. 10 km - bieg główny - trasa asfaltowa, prowadzi drogami wsi Rudze (3 pętle);

2. po biegu głównym odbędą się biegi dla dzieci i młodzieży w ramach Imprezy towarzyszącej pod nazwą „Mali Patrioci – I Bieg Patriotyczny dla najmłodszych Małopolan z okazji Święta Konstytucji 3:

• 100 m - przedszkolaki;

• 500m – 2000m – uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów;

4. UCZESTNICTWO

• w biegu głównym (10 km.) mogą startować wszyscy, którzy ukończyli 16 lat i własnoręcznie podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu i starcie na własną odpowiedzialność (młodzież do lat 18 musi dodatkowo posiadać zgodę na start podpisaną przez rodziców lub opiekunów);

• limit uczestników w biegu głównym wynosi 100 osób

• w biegu dla dzieci i młodzieży mogą startować osoby posiadające zgodę na start podpisaną przez rodziców/ opiekunów

• dla biegu dzieci i młodzieży w ramach imprezy towarzyszącej „Mali Patrioci” limit uczestników wynosi 120 osób

5. KLASYFIKACJA w biegu głównym

• generalna kobiet i mężczyzn

• kategorie wiekowe (nagrody nie dublują się)

Mężczyźni:,M16:16-29, M30:30-39, M40:40-49, M50: 50-59, M60: 60- powyżej

Kobiety: K16: 16-29, K30: 30-39, K40: 40-49, K50: 50- powyżej

Kolejność w biegu głównym ustalana będzie na podstawie pomiaru czasu za pomocą transponderów zwrotnych wydawanych nieodpłatnie w biurze zawodów podczas zapisów zawodników. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zamocowania otrzymanego transpondera w sznurowadło buta na czas biegu oraz do zwrotu transpondera po biegu lub wpłaty 20 zł w przypadku jego zniszczenia/zgubienia.

6. KLASYFIKACJA Imprezy towarzyszącej -biegu „Mali Patrioci”

1) przedszkolaki + klasa 0 (chłopcy i dziewczynki)

2) uczniowie klas I-III (Chłopcy i dziewczynki)

3) uczniowie klas IV-VI (chłopcy i dziewczęta)

4) uczniowie klas VII-VIII oraz gimnazjum (chłopcy i dziewczęta)

7. ZGŁOSZENIA

1) do biegu głównego przez stronę zapisów do biegu: http://chronotex.pl

• za pełne zgłoszenie do biegu, uważa się rejestrację na stronie i uiszczenie opłaty w systemie mikropłatności, zawodnicy nieopłaceni będą sukcesywnie usuwani z listy

• obowiązuje limit 100 zawodników

• Jeżeli będą wolne miejsca w dniu startu- zapisy w godzinach 14:00-14:45- w biurze zawodów w Domu Ludowym w Rudzach;

2) W ramach imprezy towarzyszącej „Mali Patrioci” zapisy wyłącznie bezpośrednio w dniu startu w godzinach 13:45-14:45 w biurze zawodów w Domu Ludowym w Rudzach;

8 FINANSOWANIE

• startowe 30 zł (dotyczy tylko biegu głównego), w ramach którego każdy uczestnik otrzyma posiłek, napoje oraz pamiątkową koszulkę;

• z opłaty startowej zwolnieni są uczestnicy imprezy towarzyszącej „Mali Patrioci”

8. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

• w klasyfikacji generalnej - za miejsca I - III – puchary, dyplomy i nagrody pieniężne lub rzeczowe;

• w kategoriach wiekowych - za miejsca I - III – statuetki, dyplomy i nagrody pieniężne lub rzeczowe;

• w imprezie towarzyszącej „Mali Patrioci” - za miejsca I – III – medale, dyplomy a dla wszystkich słodycze

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• bieg główny zostanie przeprowadzony bez względu na warunki atmosferyczne;

• opiekę medyczną nad zawodnikami zapewniają organizatorzy;

• organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu;

• uczestnik biegu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach fotograficznych i filmowych z biegu

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CHRONOTEX 32-700 Bochnia, ul. Ogrodowa 97Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze, przy Placu Jana Matejki 1, 32-640 Zator;

• Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania, kontroli, poprawiania i zabezpieczenia danych osobowych, a także prawo do złożenia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania.

• Administrator Danych informuje, iż każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie wizerunku i podanych na oświadczeniu danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Szczegółowe informacje związane z ochroną danych znajdują się na stronie internetowej: www.rokzator.pl/rodo

• organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie organizacji biegu.

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ŻYCZYMY POMYŚLNEGO STARTU I SPORTOWEJ RYWALIZACJI. ORGANIZATORZY