„Podolszanka”

ludowy zespół śpiewaczy, opracowywanie utworów ludowych, przygotowywanie koncertów i prezentacji muzycznych

PONIEDZIAŁEK, 1700-1900

Prowadzi Bartosz Gacia

bezpłatnie