Uniwersytet III Wieku

spotkania, prezentacje, wykłady, filmy, warsztaty

WTOREK, dwa razy w miesiącu, 1630-1830

Prowadzi Elżbieta Mostowik

bezpłatnie (koszt warsztatów wyjazdowych częściowo pokrywają uczestnicy)