Uniwersytet III Wieku

spotkania, prezentacje, wykłady, filmy, warsztaty

WTOREK, dwa razy w miesiącu, 16:30-18:30

Prowadzi Elżbieta Mostowik

bezpłatnie (koszt warsztatów wyjazdowych częściowo pokrywają uczestnicy)