Stowarzyszenie Dolina Karpia przy współpracy z gminami, instytucjami kultury, podmiotami
i osobami zaangażowanymi w rozwój regionu w okresie programowania 2014-2020 pozyskało środki dla mieszkańców Doliny Karpia i całego obszaru w wysokości ponad 5,2 mln EURO. Poprzez realizację ponad 200 przedsięwzięć wykonaliśmy większość założeń zapisanych
w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia (LSR) w ramach środków PROW i PO RiM 2014-2020.

Regionalny Ośrodek Kultury jest wydawcą czasopisma lokalnego "Życie Zatora". Zachęcamy do składania ofert na druk gazety w 2023 roku.

W związku z rozpoczęciem realizacji operacji pn "Utworzenie nowych elementów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Dolinie Karpia w postaci placu zabaw i boiska sportowego" finansowanej ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 Regionalny Ośrodek Kultury zaprasza do złożenia oferty na wykonanie boiska w miejscowości Laskowa - Gmina Zator  oraz placu zabaw w miejscowości Trzebieńczyce - Gmina Zator. Zakres robót szczegółowo opisują przesłane załączniki.

 

Załączniki do pobrania >>>TUTAJ<<<

Termin na złożenie oferty wynosi 8 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania ofertowego , jednak nie później niż do 24.02.2023r., do godz. 15.00 Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych i wariantowych – rozpatrywane będą wyłącznie ofert złożone na całość zadania

Operacja realizowanaze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020

 

AKTUALIZACJA 28 lutego 2023 r.

Dziękujemy za zaintersownaie realizacją operacji. W regulaminowym terminie wpłynęło do naszej instytucji 5 ofert: Firma Wielobranżowa "PROFILbud" Tomasz Kubas, PG BUILDING Patryk Gronadalczyk, RAF-TRANS Rafał Ryszka,  LuMa Łukasz Przejczowski, F.U. MILBUD Dominik Michalec.
 Najkorzystniejsza okazała się oferta Firmy Wielobranżowej "PROFILbud" Tomasz Kubas - firma ta wyłoniona została do realizacji określonego w ogłoszeniu zadania.

W ramach projektu powstało boisko sportowe w Laskowej oraz plac zabaw w Trzebieńczychach.
 

Zakres oferty gastronomicznej na imprezie Święto Karpia Zator 2022 2-3 lipca 2022

Szczegóły >>>TUTAJ<<<

Specyfikacja do wykonanie usługi: Ochrona osób i mienia podczas imprezy pod nazwą „Święto Karpia” w dniach 2-3 lipca 2022 r.   

Szczegóły >>>TUTAJ<<<

W związku z rozpoczęciem realizacji operacji pn "Na szlaku karpia" finansowanym ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze poszukuje współpracowników do  wykonania nowych obiektów architektury turystycznej - altan drewnianych, wszelkie szczegóły związane z projektem przedstawione są w załącznikach.

Załączniki do pobrania >>>TUTAJ<<<

Wykonane zostały 3 drewniane zadaszone altany, wyposażone w stolik, ławki, kosz na śmieci, po 2 stojaki na rowery oraz drewnianą plenerową grę wielkoformatową „ślepowron-karp”, na każdej z altan zamontowano oznaczenia o źródłach finansowania oraz mapy okolicy z zaznaczonymi trasami ze szczególnym uwzględnieniem stawów hodowlanych, czwarta mapa zamontowana została na płycie rynku w Zatorze, promując i zachęcając do skorzystania z wyznaczonych tras rowerowo – turystycznych 

Operacja realizowana ze środków  programu operacyjnego „Rybactwo i Morze“ na lata 2014-2020.

To przedsięwzięcie jest doskonałą okazją, by stać się częścią wspaniałej historii ziemi oświęcimskiej. Możesz bowiem przesłać swoje zdjęcie i stworzyć wraz z Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej zbiorowy portret osób, którym bliska jest idea pomocowości.