W 2019 roku na Święcie Karpia spotkamy się 6 i 7 lipca.