Za nami plener malarsko-fotograficzny w Terchovej. 

Plener w Terchovej zrealizowany został w ramach projektu „Polsko-słowackie tradycje: wierzenia i legendy” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020.