Kabaret "Czarna Rękawiczka" znów przed zatorską publicznością!

Kabaret działa przy Uniwersytecie Trzeciego WIeku w Oświęcimiu, a widzami byli słuchacze naszego, zatorskiego UTW. Instruktorem kabaretu Czarna Rękawiczka jest Pani Małgorzata Zakutyńska, która wyreżyserowała i stworzyła scenariusz spektaklu APETYT NA ŻYCIE.