Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Zatorze usłyszeliśmy dziś Bartasa Szymoniaka w koncercie ALARM!

Tradycyjnie Bartasowi towarzyszył znakomity gitarzysta Michał Parzymięso. Bartas z Michałem wzięli na warsztat teksty poetów z pokolenia "kolumbów". beatboxowe aranżacje zyskały m.in. wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Gajcego czy Antoniego Słonimskiego. To od wiersza tego ostatniego właśnie Bartas zaczerpnął tytuł swojego koncertu.

"UWA­GA! Uwa­ga! Prze­szedł! 
Koma trzy!" 
Ktoś bie­gnie po scho­dach. 
Trza­snę­ły gdzieś drzwi. 
Ze zgieł­ku i wrza­wy 
Dźwięk je­den wy­bu­cha ro­śnie, 
Ko­łu­je ję­kli­wie, 
Głos sy­ren - w okta­wy 
Opa­da - i wzno­si się jęk: 
"Ogła­szam alarm dla mia­sta War­sza­wy!"