l/relacje/1623-jubileusz-w-rok

18 par małżeńskich odebrało dziś (27 października) medal "Za długoletnie pożycie małżeńskie". Medal przyznawany jest przez Prezydenta Rzeczpospolitej na wniosek burmistrza parom, które przeżyły ze sobą 50 lat. Podczas uroczystości kwiaty i upominki otrzymali także małżonkowie, którzy mają za sobą 60 i 65 lat wspólnego życia!

Nim rozpoczęła się uroczystość w Regionalnym Ośrodku Kultury, jubilaci uczestniczyli we mszy św. koncelebrowanej. Koncelebransami byli proboszcz zatorskiej parafii ks. Jacek WIeczorek oraz ks. kanonik Mariusz Susek, prywatnie syn jubilatów: Jadwigi i Wiesława Susków.

Gospodarzami uroczystości w ROK byli Burmistrz Mariusz Makuch oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Orlicki.

Życie dwojga ludzi na przestrzeni tylu wspólnych lat zapewne nie składało się tylko z dobrych, jasnych i szczęśliwych chwil. Prawdopodobnie w przeszłości wielokrotnie doświadczyliście Państwo momentów zwątpienia, czy zniechęcenia. Jednak wzajemna miłość, szacunek, wierność dokonanemu wyborowi i poszanowanie dla wspólnie złożonej obietnicy – pozwoliły te wszystkie przeciwności zwyciężyć - mówiła podczas uroczystości Anita Kurzak, zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Zatorze.

Gratulacje oraz życzenia zdrowia i pomyślności złożyli burmistrz, przewodniczący oraz ks. Jacek Wieczorek.

Żelazne Gody, czyli jubileusz 65-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili: Żelazne Gody: Władysława i Leon Ortmanowie z Zatora oraz Irena i Franciszek Siepakowie z Podolsza. Diamentowe Gody (60 lat wspólnego życia) obchodzili w tym roku: Maria i Jan Dobiszowie z Zatora, Małgorzata i Jan Gwiżdżowie z Palczowic, Stefania i Władysław Kurzakowie z Podolsza, Anna i Jan Kuziowie z Zatora, Stanisława i Czesław Momotowie z Zatora, Genowefa i Bronisław Stybakowie z Graboszyc, Krystyna i Stanisław Świergułowie z Rudz, Maria i Władysław Wójtowiczowie z Zatora.

Medale przyznane przez Prezydenta RP trafiły do: Danuty i Edwarda Butlaków z Laskowej, Danuty i Mieczysława Figów z Palczowic, Anny i Mariana Gabrysiów z Podolsza, Eugenii i Stanisława Głąbiów z Rudz, Lucyny i Franciszka Jargusów z Podolsza, Romany i Jerzego Józefowskich z Zatora, Krystyny i Jerzego Kapijasów z Podolsza, Jadwigi i Tadeusza Kobylańskich z Zatora, Anny i Jana Komenderów z Trzebieńczyc, Anny i Franciszka Kowalczyków z Grodziska, Danuty i Stanisława Luranców z Zatora, Zofii i Adama Matlów z Zatora, Krystyny  Józefa Matyjasików z Łowiczek, Haliny i Józefa Nowotarskich z Zatora, Genowefy i Andrzeja Płonków z Graboszyc, Jadwigi i Wiesława Susków z Zatora, Stanisławy i Zygmunta Urbanków z Zatora, Kazimiery i Władysława Zielińskich z Trzebieńczyc.

Niektóre pary nie mogły z różnych względów być obecne na uroczystości. Listy gratulacyjne oraz odznaczenia przekazane im będą w najbliższym czasie.

Podczas uroczystości nie zabrakło Marsza Mendelssohna. ROK przygotował dla jubilatów niespodziankę. Na scenie z koncertem wystąpiła Małgorzata Szybisty.

Więcej zdjęć w następnym, papierowym wydaniu "Życia Zatora".