Dziś w Auli CAZ w Zatorze odbyła się konferencja podsumowująca projekt edukacyjny "Historia Solidarności w Małopolsce".

Celem projektu „Historia Solidarności w Małopolsce” było popularyzowanie wiedzy nt. ruchu społecznego „Solidarność”, kultywowanie i upowszechnianie ideałów oraz wartości ruchu Solidarność, rozbudzanie zainteresowania historią Solidarności, rozbudzanie zainteresowania historią regionu, kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży oraz wzmacnianie więzi międzypokoleniowej Polaków walczących o wolność kraju a współczesną młodzieżą.

W roku szkolnym 2020/2021 w zakresie projektu zostały zrealizowane następujące działania: 

  • Przeprowadzono warsztaty dla nauczycieli pt. Aktywny udział uczniów w przedsięwzięciach patriotycznych i edukacyjnych” 
  • Przeprowadzono konkursy plastyczny pt. „Postacie, miejsca, wydarzenia w historii „Solidarności” mojego regionu” dla uczniów szkół podstawowych” konkurs na plakat „Solidarność 1980-2020” również dla uczniów szkół podstawowych oraz konkurs na prezentację multimedialną „Postacie, miejsca, wydarzenia w historii „Solidarności” mojego regionu” dla uczniów szkół podstawowych” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych, 
  • kolejne działanie realizowane w ramach projektu to festiwal pieśni patriotycznej „Wolna Polska” dla uczniów szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych. 

Konferencja była okazją do wręczenia nagród laureatom.

Festiwal Pieśni Patriotycznej "Wolna Polska"

W kategorii klas I-III 

III miejsce tytuł laureata :

Antoni Trzepla – Szkoła Podstawowa nr 2 w Myślenicach

Wojciech Grubka- Szkoła Podstawowa we Włosienicy

II miejsce tytuł laureata: 

Mariola Gubała – Szkoła Podstawowa nr 2 w Myślenicach

I miejsce tytuł laureata: 

Aleksandra Karweta – Szkoła Podstawowa we Włosienicy

W kategorii klas IV-VI  

II miejsce tytuł laureata: 

Milena Gubała – Szkoła Podstawowa nr 2 w Myślenicach

Monika Stachura – Szkoła Podstawowa we Włosienicy

W kategorii klas VII -VIII

II miejsce tytuł laureata: 

Gabriela Wawro – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie 

I miejsce tytuł laureata: 

Zuzanna Ocieczek – Szkoła Podstawowa w Wieprzcu

Szymon Żegleń – Szkoła Podstawowa nr 2 w Myślenicach, w kategorii interpretacji instrumentalnej.

W konkursie plastycznym pt. „Postacie, miejsca, wydarzenia w Historii Solidarności Mojego Regionu” w kategorii uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI 

Za zajęcie II miejsca tytuł laureata otrzymuje: Kamila Jaskuła uczennica Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Radziszowie

 Za zajęcie I miejsca tytuł laureata otrzymuje : Antonina Chodorowicz uczennica Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego

Ponadto wyróżnione zostały Maja Żywczak i Maja Szczurek uczennice Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Zawoi Centrum

w kategorii uczniowie szkół podstawowych klas VII-VIII

Za zajęcie III miejsca tytuł laureata otrzymują Maria Byrska uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Choczni i Nicola Mazur uczennica Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Zawoi Centrum

 Za zajęcie I miejsca tytuł laureata otrzymuje : Hanna Kwapień uczennica Szkoły Podstawowej nr 50 im. Włodzimierza Tetmajera w Krakowie 

Ponadto wyróżnieni zostali Marlena Mateja uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sułkowicach, oraz Szymon Strojek uczeń Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Radziszowie.

W konkursie na plakat pt. „Solidarność 1980-2020” w kategorii uczniowie szkół podstawowych klas I-III 

Za zajęcie I miejsca tytuł laureata otrzymuje Lena Budzowska uczennica Szkoły Podstawowej im. M. Karłowicza w Wieprzcu

a wyróżnienie zostało przyznane dla Mikołaja Stachury ze Szkoły Podstawowej im. Józefa Suskiego we Włosienicy

W kategorii uczniowie szkół podstawowych klas IV-VIII 

Za zajęcie III miejsca tytuł laureata otrzymują Marcin Szczygieł uczeń Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Szklarza w Graboszycach, Sara Lach uczennica Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Tadeusza Kościuszki w Stroniu oraz Krystian Słupski uczeń Szkoły Podstawowej nr 54 im. J. Tuwima w Krakowie

Za zajęcie II miejsca tytuł laureata otrzymuje Aleksandra Kwarciak uczennica Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Szklarza w Graboszycach

Za zajęcie I miejsca tytuł laureata otrzymuje Weronika Mirocha uczennica Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Tadeusza Kościuszki w Stroniu

Ponadto wyróżnieni zostały Zuzanna Janiczak i Roksana Kwartnik uczennice Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Tadeusza Kościuszki w Stroniu, Paulina Nickel uczennica Samorządowego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Chełmku oraz Dagmara Pindel uczennica Szkoły Podstawowej im. M. Karłowicza w Wieprzcu.

W konkursie na prezentacje multimedialną pt. „Postacie, miejsca, wydarzenia w Historii Solidarności Mojego Regionu” w kategorii uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych 

Za zajęcie II miejsca tytuł laureata otrzymują Katarzyn Lenik, Emilia Mirocha oraz Julia Mamcarczyk i Natalia Sobczuk uczennice Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Suchej Beskidzkiej

 Za zajęcie I miejsca tytuł laureata otrzymuje Kłosowski Filip uczeń Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

Ponadto wyróżniony został uczeń Szkoły Podstawowej w Brodach Patryk Matuła.

Halina Cimer, Małopolska Wicekurator Oświaty oraz Adama Gliksman,  Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” zaprosili do odbioru podziękowań nauczycieli i opiekunów: 

Panią Urszulę Lach - Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Zawoi Centrum,

Panią Izabelę Chodorowicz - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Krakowie

Pana Jacka Guzika - Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Radziszowie

Panią Agnieszkę Pasternak – Fraś - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Choczni 

Pana Tomasza Smyraka- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sułkowicach

Panią Mariolę Hausner - Szkoła Podstawowa nr 50 im. Włodzimierza Tetmajera w Krakowie

Panią Monikę Tur - Szkoła Podstawowa im. Józefa Suskiego we Włosienicy

Panią Dorotę Knapik - Szkoła Podstawowa im. M. Karłowicza w Wieprzcu

Panią Renatę Nowak - Szkoła Podstawowa nr 54 im. J. Tuwima w Krakowie

Panią Renata Elżbieciak - Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Tadeusza Kościuszki w Stroniu

Panią Klaudię Kocot - Samorządowy Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Chełmku,

Pana Radosława Tempkę i panią Kamilę Drobny - Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Karłowicza w Wieprzcu

Panią Annę Skawińską - Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Szklarza w Graboszycach

Panią Jadwigę Sobczuk - Liceum Ogólnokształcące nr1 w Suchej Beskidzkiej

Pana Sławomira Siemińskiego - Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

Panią Joannę Krupę – Szkoła Podstawowa we Włosienicy

Panią Dorotę Fryc-Piętak- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie

Panią Ewę Ocieczek – Szkoła Podstawowa w Wieprzcu

Panią Magdalenę Gubałę – Szkoła Podstawowa nr 2 w Myślenicach

Panią Agatę Fajs- Żegleń – Szkoła Podstawowa nr 2 w Myślenicach

Panią Agnieszkę Trzeplę – Szkoła Podstawowa nr 2 w Myślenicach

Spotkanie zostało zorganizowane przez Kuratorium Oświaty w Krakowie – Delegaturę w Wadowicach i Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze we współpracy z Regionem Małopolskim NSZZ „Solidarność”, Instytutem Pamięci Narodowej Oddziałem w Krakowie, Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu.