Polacy i Słowacy są narodami Słowiańskimi mającymi wspólny rodowód. Zator i Terchova mają ze sobą dużo wspólnego zarówno pod względem tradycji, dorobku kulturowego, jak również bogactwa przyrodniczego, o czym zdają się jednak nie wiedzieć sami mieszkańcy tego regionu. Dzięki Euroregionowi możliwe było odświeżenie i rozpowszechnienie lokalnego dorobku kulturowego wśród mieszkańców poszczególnych miejscowości oraz zainteresowanie ich kulturą sąsiadów. Kultywowanie lokalnych tradycji związanych z niezwykle ważnymi dla partnerów elementami lokalnego dorobku kulturowego: legendą Janosika, Zatorskiego Karpia Królewskiego - hodowanego na tym terenie od średniowiecza, tradycji rękodzieła, wikliniarstwa i kulinariów podczas ciekawych wydarzeń kulturalnych znacznie podniosło ich atrakcyjność w oczach mieszkańców Zatora i Terchowej, stanowiło również doskonałą atrakcję turystyczną dla odwiedzających. Cykl wydarzeń kulturalnych, na których poznać można było wspólne oraz odmienne podejście do kultury, tradycji i zwyczajów wzbudziło  zainteresowanie dalszym ich poznawaniem i wywołało efekt tzw. "turystyki kulturalnej" czyli wzrost ruchu turystycznego mieszkańców miast partnerów łączącego zwiedzanie z udziałem w organizowanych lokalnie wydarzeniach kulturalnych zainspirowanych i wywodzących się z lokalnych tradycji oraz zwyczajów, które organizowane są w pięknych malowniczych terenach, stanowiących niezwykle istotne dla obu miejscowości dziedzictwo przyrodnicze. W ten sposób wzrósł też poziom atrakcyjności obszaru transgranicznego a współpraca partnerów projektu wzmocniła się i utrwaliła.

 

23 kwietnia – Koncert ROK Band w Terchowej, Zespół wykonał koncert tradycyjnych

religijnych pieśni podczas Festiwalu Jana Pawła II w Terchowej.

 

 

25 czerwca - - Piknik Rodzinny w Trzebieńczycach”, „Na Janosikowym szlaku” -wakacyjny teatrzyk, góralskie tańce, konkursy i zabawy, Janosikowe malowanie,

8 lipca  - Piknik Rodzinny w Laskowej, „Na Janosikowym szlaku” -wakacyjny teatrzyk, góralskie tańce, konkursy i zabawy, Janosikowe malowanie, basen z kulkami, ogródek zabaw dla najmłodszych, malowanie twarzy, słodki poczęstunek dla dzieci, godz.15:00-18:00, boisko w Laskowej

9 lipca- Piknik rodzinny w Palczowicach, „Na Janosikowym szlaku” -wakacyjny teatrzyk, góralskie tańce, konkursy i zabawy, Janosikowe malowanie, basen z kulkami, ogródek zabaw dla najmłodszych, malowanie twarzy, słodki poczęstunek dla dzieci, godz.15:00-18:00, plac przy DL w Palczowicach

16 lipca – Piknik rodzinny w Łowiczkach, „Na Janosikowym szlaku” -wakacyjny teatrzyk, góralskie tańce, konkursy i zabawy, Janosikowe malowanie, basen z kulkami, ogródek zabaw dla najmłodszych, malowanie twarzy, słodki poczęstunek dla dzieci, godz.15:00-18:00, plac zabaw przy przedszkolu w Łowiczkach,   

17 lipca – Piknik Rodzinny w Smolicach, „Na Janosikowym szlaku” -wakacyjny teatrzyk, góralskie tańce, konkursy i zabawy, Janosikowe malowanie, basen z kulkami, ogródek zabaw dla najmłodszych, malowanie twarzy, słodki poczęstunek dla dzieci, godz.15:00-18:00, plac zabaw w Smolicach

6 sierpnia – Piknik Rodzinny w Grodzisku, „Na Janosikowym szlaku” -wakacyjny teatrzyk, góralskie tańce, konkursy i zabawy, Janosikowe malowanie, basen z kulkami, ogródek zabaw dla najmłodszych, malowanie twarzy, słodki poczęstunek dla dzieci, godz.15:00-18:00, plac przy Szkole w Grodzisku

7 sierpnia Piknik Rodzinny w Graboszycach, „Na Janosikowym szlaku” -wakacyjny teatrzyk, góralskie tańce, konkursy i zabawy, Janosikowe malowanie, basen z kulkami, ogródek zabaw dla najmłodszych, malowanie twarzy, słodki poczęstunek dla dzieci, godz.15:00-18:00, plac przy DL w Graboszycach

10 sierpnia -  Piknik Rodzinny w Zatorze, „Na Janosikowym szlaku” - wakacyjny teatrzyk, gry, konkursy i zabawy plastyczne, godz.10.00 – 13.00, Plac zabaw „Złota Rybka” przy przedszkolu

13 sierpnia Piknik Rodzinny na Bugaju, „Na Janosikowym szlaku” -wakacyjny teatrzyk, góralskie tańce, konkursy i zabawy, Janosikowe malowanie, basen z kulkami, ogródek zabaw dla najmłodszych, malowanie twarzy, słodki poczęstunek dla dzieci, godz.15:00-18:00,

14 sierpnia - Piknik Rodzinny w Podolszu, „Na Janosikowym szlaku” -wakacyjny teatrzyk, góralskie tańce, konkursy i zabawy, Janosikowe malowanie, basen z kulkami, ogródek zabaw dla najmłodszych, malowanie twarzy, słodki poczęstunek dla dzieci,  godz.15:00-18:00, Plac zabaw na Podjarkach

26 sierpnia - Piknik Rodzinny w Rudzach, „Na Janosikowym szlaku” -wakacyjny teatrzyk, góralskie tańce, konkursy i zabawy, Janosikowe malowanie, basen z kulkami, ogródek zabaw dla najmłodszych, malowanie twarzy, słodki poczęstunek dla dzieci, godz.15:00-18:00, Plac zabaw przy DL w Rudzach 

27 sierpnia  – Piknik Rodzinny na Królewcu, „Na Janosikowym szlaku” -wakacyjny teatrzyk, góralskie tańce, konkursy i zabawy, Janosikowe malowanie, basen z kulkami, ogródek zabaw dla najmłodszych, malowanie twarzy, słodki poczęstunek dla dzieci, godz.15:00-18:00, plac zabaw na Królewcu,

30 sierpnia -  Piknik Rodzinny na Podlikach, „Na Janosikowym szlaku” 

 

 

5-6 lipca 2017 Zatorskie Królestwo Karpia w Terchowej podczas obchodów Dni Cyryla

i Metodego, ROKBand

w programie:

-Zatorskie Pejzaże Muzyczne- koncert Zatorskiej Orkiestry Dętej

i występ Ludowego Zespołu Dziecięcego, oraz koncert formacji

ROKBand

• Przysmaki w Doliny Karpia w Terchowej – stoisko kulinarne (na

potrzeby realizacji zakupione zostaną produkty kulinarne niezbędne do

przegotowania lokalnych potraw)

• Sztuka Użytkowa Doliny Karpia – stragany i warsztaty rękodzielnicze.

Planowane formy: malowanie koszulek, tworzenie biżuterii, torby

zdobione filcem, decoupage

• ROKmaniacy – twórczy ogródek zabaw dla dzieci

 

 

23 lipca – Piknik Dni Terchowej w Zatorze, Janosikowy Raj - Rynek w Zatorze

W programie imprezy :

- Terchowska muzyka – koncerty słowackich zespołów ludowych

i inspirowanych muzyką ludową

- Nasz folklor-Nasza muzyka – koncert polskiego zespołu ludowego

inspirowanego muzyką ludową

- Polsko-słowacka mozaika muzyczno-taneczna- wspólne warsztaty

tańca i śpiewu

- Terchowskie Smaki – stragan kulinarny słowackich przysmaków -

przygotowane przez restauracje z Terchowej

- Kulinarne Królestwo Karpia Zatorskiego – stragan kulinarny

zatorskich przysmaków

- Terchowska Kraina rękodzieła i artystów – stragany i warsztaty

rękodzielnicze w wykonaniu słowackich artystów

- Plenerowa Galeria ARTDoka- stragany i warsztaty rękodzielnicze

w wykonaniu rękodzielników z ARTDoka

- Polsko-słowacka mozaika plastyczna – wspólne warsztaty plastyczne -

warsztaty plastyczne

- Ogródek dla najmłodszych- tradycyjnych gier i zabaw polskich

i słowackich.

-Wystawa Terchowskie Pejzaże: składająca się z fotografii oraz

eksponatów ludowej sztuki użytkowej wraz z wydaniem 200 szt foldera. 

Folder do pobrania tutaj

 

30 września – Turniej sołectw Janosikowe potyczki, koncert zespołu Baciarka,  Rynek w Zatorze

- turniej rekreacyjny, w którym zmierzył, się

reprezentacje miejscowości z Gminy Zator. Poszczególne konkurencje

zainspirowane były historią słowackiego Janosika, dzięki czemu

w niezwykle oryginalny sposób przybliżona została mieszkańcom

naszej gminy postać "słowackiego zbója".  Nie zabrakło

również polskich i słowackich potraw przygotowanych w ramach

stoiska kulinarnego Przysmaki z Doliny Karpia