Regionalny Ośrodek Kultury realizuje obecnie kilka ważnych projektów kulturalnych.