Były warsztaty, był plener, przyszedł czas na podsumowania. 25 września 2021 roku spotkaliśmy się w Galerii Szklanej na wernisażu.

Gościliśmy m.in. uczestników pleneru w Terchovej. To kolejne wydarzenie w ramach projektu „Polsko-słowackie tradycje: wierzenia i legendy” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020.