Kalendarz wydarzeń

Zatorski Uniwersytet Dziecięcy

- Robotyka dla dzieci młodszych w wieku od 5 lat do 7 lat, godz.9.00-9.45 

- Laboratorium Małego Naukowca dla dzieci w wieku od 5 lat do 12 lat, godz. 10.00-10.45

- Robotyka dla dzieci starszych w wieku od 8 lat do 12 lat, godz.11.00-11.45 

- Programowanie w Scratch dla dzieci w wieku od 9 lat do 12 lat, godz.11.45-12.30 

Miejsce ROK Zator