Kalendarz wydarzeń

Studio tańca zespół dziecięcy (5-6 lat)

Studio tańca- dziecięce i młodzieżowe zespoły taneczne, zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i dla młodzieży, 

prowadzi Elżbieta Matula, Salsa Fun

Miejsce ROK ZATOR