Kalendarz wydarzeń

NIe kłam kochanie

Kino plenerowe - " Nie kłam kochanie", komedia polska

organizatorzy: Rada sołecka wsi Grodzisko, KGW Grodzisko, ZSiSSM w Grodzisko, ROK Zator, OPS Zator   

Miejsce plac przy szkole, w przypadku deszczu w budynku szkoły