Kalendarz wydarzeń

Bajeczna Fiesta
Kontakt 338412166

„Bajeczna Fiesta” spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru Kultureska z Krakowa, godz.15.00 

Warunki uczestnictwa:

Każdy uczestnik imprezy przed podjęciem decyzji o uczestnictwie w wydarzeniu obowiązkowo musi zapoznać się z Regulaminem określającym Procedury Bezpieczeństwa w ROK Zator na czas pandemii  koronowirusa SARS-CoV-2, po akceptacji w/w Regulaminu należy odebrać  bezpłatną wejściówkę najlepiej online  na bilety.rokzator.pl lub w wyjątkowych sytuacjach osobiście w sekretariacie ROK Zator.

Bezpośrednio przed wejściem na teren imprezy trzeba:

- zdezynfekować ręce,

- złożyć stosowne oświadczenie  o braku oznak zakażenia i nieprzebywania w kwarantannie (wzór można wydrukować ze strony www.rokzator.pl, lub odebrać i wypełnić bezpośrednio przy wejściu na imprezę,

-  skutecznie zasłonić usta i nos, wykorzystując własne środki ochrony osobistej

Osoba, która nie spełni w/w warunków niestety nie będzie mogła brać udziału w wydarzeniu.

 

Wszystkie koncert i seanse odbywają się na patio Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zaotzre, ul. Słowackiego 15. W razie niepogody przenosimy się do Auli CAZ.

Ilość miejsc jest ograniczona. Bezpłatne wejściówki online na bilety.rokzator.pl lub w wyjątkowych sytuacjach osobiście w sekretariacie ROK Zator

Miejsce CAZ Zator