Boisko LKS w Palczowicach stało się areną uroczystych Gminnych Dożynek, które zgromadziły szereg znamienitych gości oraz mieszkańców Gminy Zator. To wyjątkowy dzień, pełen radości, wdzięczności i refleksji nad wartościami, które stanowią podstawę polskiej tradycji i kultury.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą dożynkową, oprawioną przez proboszcza palczowickiej parafii ks. Andrzeja Kłeczka. Po mszy, dożynkowy korowód prowadzony przez Zatorską Orkiestrę Dętą udał się na plac. Nim rozpoczęła się część oficjalna, wysłuchaliśmy krótkiego koncertu prowadzonej przez Łukasza Jabconia Orkiestry.

W gronie zasłużonych gości, którzy przyjęli zaproszenie na to doniosłe wydarzenie, znaleźli się między innymi Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, poseł na Sejm Krzysztof Kozik, burmistrz Kęt Krzysztof Klęczar, radni gminni i powiatowi oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze, dr Stanisław Orlicki. To właśnie w ich obecności gospodarz dożynek, burmistrz Zatora  Mariusz Makuch, podziękował wszystkim za uczestnictwo w tych ważnych uroczystościach.

Momentem pełnym symboliki był chwytający za serce gest odbierania tradycyjnego dożynkowego chleba. Chleb burmistrzowi wręczyli Starostowie Dożynek: Danuta Dudziak i Tadeusz Świergosz. W swoim przemówieniu, burmistrz Makuch wyraził wdzięczność rolnikom za ich trud, który stanowi fundament gospodarki i życia całej społeczności. „Dzisiaj szczególnie dziękujemy Panu Bogu za największy skarb rolniczego trudu, za chleb..." – mówił burmistrz, podkreślając ważność chleba jako daru ziemi i pracy ludzkich rąk.

Podziękowanie to niosło za sobą głęboki szacunek dla rolników, których pracowite dłonie przynoszą dobrobyt i plony, z których czerpiemy w naszym codziennym życiu. W ich trudzie kryje się fundament naszej wspólnoty, zaś w chlebie ukryta jest esencja dawnych i współczesnych doświadczeń, z którymi stykamy się każdego dnia.

Obchody Dożynek, głęboko zakorzenione w narodowej tradycji, stanowią nie tylko celebrację plonów, lecz także wyraz patriotyzmu i przywiązania do rodzinnych wartości. Przez wieki polska wieś była strażnikiem tożsamości i katolickiej wiary, jak trafnie zauważył św. Jan Paweł II: „Oddaję hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym rękom, które z trudnej, ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić."

Dzięki poświęceniu tych, którzy bronią naszej ziemi, możemy dziś cieszyć się Świętem Plonów w wolnym i suwerennym kraju. Burmistrz Makuch skierował także życzenia do mieszkańców Gminy Zator i obecnych gości, by ich codzienna praca przynosiła satysfakcję oraz wszelkie pomyślności. Życzył, by nigdy nie zabrakło nikomu chleba, by był on dostępny i dzielony w duchu sprawiedliwości.

Poseł Krzysztof Kozik, który również wziął udział w uroczystości, podkreślił, że Dożynki nie tylko celebrują plony, lecz także stanowią wyraz wspólnoty i zaangażowania lokalnej społeczności. „To nie tylko Święto Plonów, lecz także święto ludzi, ich pracy i wspólnej historii, której jesteśmy częścią" – zaznaczył poseł.

Życzenia do rolników oraz podziękowania za trud złożył także Wojewoda Łukasz Kmita.

Delegacja z Palczowic ofiarowała swój wieniec burmistrzowi Mariuszowi Makuchowi. Drugi wieniec przygotowany przez Palczowice trafił do Dyrektor ROK Elżbiety Mostowik.

Z rąk Delegacji z Graboszyc wieniec odebrał rolnik z Graboszyc Michał Latocha. Delegacja z Grodziska przekazała kosz dyrektor szkoły w Grodzisku Dorocie Gargas. Delegacja z Laskowej ofiarowała wieniec rodzinie Leśniaków. Rodzina Leśniaków mocno angażuje się w opiekę nad kaplicą w Laskowej. Wieniec odebrali Anna, Marian, Joannie, Gabriel, Janek oraz ks. Dawid.

Pan Marian pełni funkcję kościelnego w kaplicy p.w. ś. Franciszka z

Asyżu w Laskowej, w tej służbie wspomaga go jego żona Anna. Pani Joanna dekoruje kaplicę kwiatami, Pan Gabriel jest przewodniczącym Rady w kaplicy. W tym roku kaplica została odnowiona i Pan Gabriel czuwał, by cała inwestycja wykonana była należycie i zadbał o to, że pomimo tych prac Msze święte odbywały się jak zawsze. Mały Janek z pewnością dobrze zna drogę do kaplicy, gdyż nie raz pomagał rodzicom i dziadkom. Ks. Dawid natomiast odwiedzając dom rodzinny odprawia w kaplicy Msze Św. i głosi kazania. Za całą tę służbę Bogu i lokalnej społeczności mieszkańców Laskowej jak i Trzebieńczyc – sołectwo w Laskowej przekazało wieniec dożynkowy wyrażając swoją wdzięczność za wykonaną pracę i składają Bóg zapłać.

Delegacja ze Smolic podarowała kosz dożynkowy Radnemu Tomaszowi Mruczkowi. Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich z Rudz przekazało wieniec Prezesowi OSP Zator Łukaszowi Momotowi. Z rąk Delegacji dożynkowej z Trzebieńczyc wieniec dla wszystkich mieszkańców Trzebieńczyc odbierał Antoni Kozak. KGW z Zatora przekazało dożynkowy kosz Tomaszowi Wieliczko – szefowi zatorskiej promocji. KGW Łowiczki przekazały specjalny tort chlebowy Mariuszowi Makuchowi, Burmistrzowi Zatora.

W części artystycznej na scenie pojawiły się dzieci z miejscowego zespołu szkolno-przedszkolnego. Nie mogło zabraknąć naszych wspaniałych Pań z Zespołu Śpiewaczego Podolszanka! Po ich występie śpiewali uczestnicy zajęć wokalnych prowadzonych przez ROK. Na scenie wystąpili: Lena Nowotarska, Emila Szczygieł, Zosia Kołodziej, Marcin Byczkowski, Ola Sajdak, Gabriela Rokowska i Kinga Rybak. Wysłuchaliśmy też recitalu Małgorzaty Szybisty. Następnie w biesiadny nastrój wprowadził wszystkich Wojciech Paciorek.

W przerwie między występami uczestnicy dożynek zmagali się w konkurencjach sprawnościowych, przygotowanych przez Danutę Dudziak. Najmłodsi chętnie korzystali z przygotowanych dla nich przez ROK Zator atrakcji. Działał kącik zabaw, był basen z kulkami, dmuchańce, warsztaty artystyczne, przejażdżki bryczką.

Nie zabrakło ciast i wypieków oraz innych łakoci.

Organizatorami dożynek byli: Burmistrz Zatora, KGW Palczowice, Rada Sołecka Palczowic wraz z radnym Tadeuszem Świergoszem, LKS Palczowice, Zarząd Osiedla Morysina wraz z radnym Andrzejem Koziołem, ROK Zator.

 

fot. Jacek Paternak