Kalendarz wydarzeń

Mali Twórcy

Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 5-6 lat

Na zajęcia przynosimy klej MAGIK w tubce, małą szyszkę i kasztana

Miejsce ROK Zator