Kalendarz wydarzeń

Pracownia plastyczna „Mali twórcy” dzieci od 10 r.ż. i starsze

Pracownia plastyczna „Mali twórcy” –  zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, malowanie, de coupaqe, papieroplastyka oraz różnorodne modyfikowane techniki plastyczne, 

prowadzą: Małgorzata Płonka, Anna Momot, Karolina Pala, Angelika Kubas

Na zajęcia przynosimy: klej, nożyczki, bibułę

Miejsce ROK Zator