Kalendarz wydarzeń

MALI TWÓRCY 3-4 lata

Pracownia plastyczna „Mali twórcy” –  zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, malowanie, de coupaqe, papieroplastyka oraz różnorodne modyfikowane techniki plastyczne

prowadzą: Małgorzata Płonka, Angelika Kubas, Karolina Pala   

Miejsce ROK ZATOR