Kalendarz wydarzeń

PIKNIK w Podolszu

„Smocze historie” spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru Yapa, akcja plastyczna „Bajkowe malowanie”

organizatorzy: Rada sołecka wsi Podolsze, KGW Podolsze, ZSP Podolsze, ROK Zator, OPS Zator 

Miejsce przy ZSP w Podolszu, w przypadku deszczu na sali gimnastycznej ZSP w Podolszu