Kalendarz wydarzeń

PIKNIK w Grodzisku

„Rymy Cymy” spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru Yapa, akcja plastyczna „Bajkowe malowanie”

organizatorzy: Rada sołecka wsi Grodzisko, KGW Grodzisko, ZSiSSM w Grodzisko, ROK Zator, OPS Zator   

Miejsce plac przy szkole, w przypadku deszczu w budynku szkoły