Kalendarz wydarzeń

Piknik w Dolinie Karpia
Kontakt 338412166

 

godz.15.30 - Koncert zespołu „Retrospekcja”

godz.17.00 – Koncert „Kapeli Hanki Wójciak”

Stoiska regionalne:

- warsztaty artystyczne  „Piktogramy Gmin Doliny Karpia”

- pokaz wędzenia karpia

- tradycyjny poczęstunek „Smaki Doliny Karpia”

Ilość miejsc ograniczona, bezpłatne wejściówki online na biletyrokzator.pl lub w wyjątkowych sytuacjach osobiście w sekretariacie ROK Zator, ( w przypadku deszczowej pogody koncerty w auli CAZ), projekt finansowany z „Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Każdy uczestnik imprezy przed podjęciem decyzji o uczestnictwie w wydarzeniu obowiązkowo musi zapoznać się z Regulaminem określającym Procedury Bezpieczeństwa w ROK Zator na czas pandemii  koronowirusa SARS-CoV-2, po akceptacji w/w Regulaminu należy odebrać  bezpłatną wejściówkę najlepiej online  na bilety.rokzator.pl lub w wyjątkowych sytuacjach osobiście w sekretariacie ROK Zator.

Bezpośrednio przed wejściem na teren imprezy trzeba:

- zdezynfekować ręce,

- złożyć stosowne oświadczenie  o braku oznak zakażenie i nieprzebywanie w kwarantannie (wzór można wydrukować ze strony www.rokzator.pl, lub odebrać i wypełnić bezpośrednio przy wejściu na imprezę,

-  skutecznie zasłonić usta i nos, wykorzystując własne środki ochrony osobistej

Osoba, która nie spełni w/w warunków niestety nie będzie mogła brać udziały w wydarzeniu.

Miejsce CAZ Zator
w przypadku deszczowej pogody koncerty w auli CAZ