Kalendarz wydarzeń

Pracownia Plastyczna MALI TWÓRCY grupa 5-6 lat

Grupowe zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, malowanie, de coupage, papieroplastyka, inne techniki plastyczne. Prowadzą: Anna Momot, Karolina Pala, Małgorzata Płonka i Angelika Kubas

Na zajęcia przynosimy: kartki A4: czerwoną i zieloną, klej i nożyczki oraz ołówek

Miejsce ROK ZATOR