Kalendarz wydarzeń

Wyjazdowe warsztaty historyczne UTW

Zapraszamy słuchaczy zatorskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na wyjazdowe warsztaty "Szlakiem Niepodległości po Krakowie". Koszt 25 zł. Więcej informacji w ROK, tel. 338412166, wyjazd o godz. 8:00, zbiórka przy kościele w Zatorze. Plakat znajdziecie tutaj

Miejsce KRAKÓW