Tak wyglądała Niedziela Palmowa w normalnych okolicznościach. Jarmark na Rynku i Mistrzostwa w "Karpiku". Tęsknimy!