Podczas wczorajszej (27 kwietnia) sesji Rady Miejskiej radni wysłuchali sprawozdania z naszej działaności w 2020 roku. Dziś chcielibyśmy podzielić się tymi informacjami z Wami!

Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki jest samorządową instytucją kultury, w ramach której działają: Publiczna Biblioteka w Zatorze im. Pawła z Zatora (wraz z filiami w Laskowej, Podolszu i Rudzach) oraz Domy Ludowe w Podolszu, Graboszycach, Palczowicach, Trzebieńczycach i Rudzach (z placem zabaw i boiskiem sportowym). ROK Zator administruje także budynkiem wielofunkcyjnym w Zatorze, poddaszem i piwnicą budynku Rynek 2 w Zatorze, poddaszem budynku w Łowiczkach, "Orlikiem" w Palczowicach, Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze (aula, inkubator przedsiębiorczości), placem zabaw „Złota Rybka” w Zatorze. Zatrudnienie w ROK Zator kształtuje się na poziomie 19 i 5/8 etatu, z czego w bibliotece jest 4 i 3/8 etatu.

Rok 2020 był bardzo trudnym okresem dla działalności kulturalnej, wymagającym szybkiego dostosowania instytucji do nowej, epidemiologicznej rzeczywistości. Działalność Regionalnego Ośrodka Kultury w Zatorze można podzielić na wydarzenia oraz zajęcia stałe stacjonarne (oczywiście, w czasie epidemii, wydarzenia i zajęcia odbywały się ze wszystkimi obowiązującymi obostrzeniami) i wydarzenia oraz zajęcia stałe w formie on-line i zdalnej. 11 marca 2020 roku ROK Zator "zamknął" się dla publiczności, uczestników, odbiorców, a już 17 marca otworzył się Domowy Dom Kultury a działalność przeniesiona została do sieci (strona www.rokzator, Facebook, nasz kanał YouTube, platformy komunikacji). W pierwszym "lockdownie" (marzec-czerwiec) powstały audiobooki i słuchowiska: „Konopielka”, „Kariera Nikodema Dyzmy”, „Obrazki z życia Graboszyc i nie tylko”  (cykl p. Marii Madej), filmy z cyklu „Ale to już było…” prezentujące działalność ROK Zator. Prowadzone były zajęcia stałe w grupach zamkniętych na FB, na Skype czy platformie Zoom. Udało się uruchomić wersję on-line zajęć: tanecznych i gimnastycznych dla seniora, plastycznych dla dzieci i dorosłych, ceramicznych dla dzieci i dorosłych, nauki gry na instrumentach, tanecznych dla dzieci i dorosłych, muzycznych dla maluszków z mamami. Bardzo prężnie w tym okresie działała szkółka dziennikarska RokVitaNews. Młodzi reporterzy skutecznie szukali sposobów na nudę w kwarantannie.

W wakacje oraz we wrześniu i październiku ROK Zator działał w większości stacjonarnie. Tylko część działań adresowanych do seniorów i mam z małymi dziećmi odbywała się w formie on-line.

Niestety, w 2020 roku, ze względów epidemiologicznych nie można było zorganizować Święta Karpia i wielu innych imprez plenerowych. Dostosowując się do reżimu sanitarnego ROK Zator z większych wydarzeń plenerowych zorganizował: "Piknik w Dolinie Karpia", "Święto Miasta i Gminy Zator - zatorskie tradycje", "Piknik rodzinny- pożegnanie wakacji" oraz rodzinny cykl: środowe koncerty, spektakle oraz kino plenerowe przy CAZ  w Zatorze.  We wszystkich miejscowościach naszej gminy udało się również zorganizować: teatrzyki, akcje plastyczne i seanse kina plenerowego (współfinansowane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zator). W wakacje prowadzone były także stacjonarnie: "Letnia Akademia Sztuki" dla dzieci i zajęcia plastyczne w domach ludowych.

We wrześniu zajęcia stałe rozpoczęły się normalnie ale zaplanowane zostały tak, by mogły być kontynuowane on-line. Do czasu ponownego zamknięcia udało się zorganizować jeden koncert kameralny i jedną wystawę. 

Podczas drugiego "lockdownu" (listopad-grudzień) kontynuowane były zajęcia stałe w formie on-line i zdalnej (np. "Plastyka dla seniora"). Na kanale ROK na YouTube rozpoczął się nowy cykl „Bardzo Dobry Wieczór z ROK Zator”, zawierający wykłady, wywiady, spotkania, slajdowiska podróżnicze, koncerty. Cykl jest otwarty, dostępny dla wszystkich, nadawany dwa razy w tygodniu. Stałą, bardzo dużą grupę odbiorców cyklu, stanowią słuchacze zatorskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Wykorzystując wiedzę i doświadczenie pracowników, sprzęt i inne zasoby ROK podjął się realizacji i nagrania koncertów, spektakli, widowisk tanecznych, teledysków. Produkcje powstały zarówno na potrzeby własne, jaki i na zlecenie. Największe realizacje on-line to: koncert Joanny Trafas z okazji Święta Niepodległości, Koncert świąteczny „Cicha Noc”, koncert kolęd w wykonaniu zespołu TanTo i koncert  Zatorskiej Orkiestry Dętej. Wszystkie produkcje można obejrzeć na kanale na You Tube ROK Doliny Karpia w Zatorze.

W ogólnym zestawieniu w 2020 roku ROK zorganizował 1598 wydarzeń,  których liczba uczestników, liczba odsłon, wyświetleń oraz  pobrań wyniosła 111.773. 

W podziale na kategorie prezentuje się to następująco:

Wydarzenia stacjonarne ( w tym w domach ludowych)- 332, liczba uczestników -  13.077 w tym:

- wernisaże wystawy – 7(ilość wydarzeń)/2090(uczestników uczestników), 

- koncerty - 17/1945 

- spektakle - 17/990 

- warsztaty m.in. muzyczne, plastyczne, kulinarne - 35/1309

- przeglądy, konkursy - 2/900 

- kino plenerowe, seanse bajkowe - 19/945  

- gminne obchody świąt - 3/200

- imprezy plenerowe - 5/915 

- zajęcia w ferie i wakacje - 19/350 

- otwarte spotkania UTW - 9/441 

- realizacja techniczna imprez - 14/749 

- wydarzenia i zajęcia świetlicowe w DL (Podolsze, Rudze, Graboszyce, Palczowice, Łowiczki) ,OSP Zator i SP Smolice -185/2243

Wydarzenia on-line - 267, liczba uczestników, liczba odsłon, wyświetleń, pobrań 97.668 w tym: 

- słuchowiska, prezentacje, filmy zrealizowane przez ROK Zator - 141(ilość wydarzeń)/81260 (liczba odsłon, wyświetleń, pobrań), 

- wirtualne wystawy zrealizowane przez ROK Zator - 2/288

- koncerty on-line zrealizowanie (światło, dźwięk, kamery, produkcja) przez ROK Zator - 10/4921

- cykl Bardzo Dobry Wieczór z ROK Zator - 15/3365 

- wirtualne zwiedzanie wystaw zewnętrznych i propozycje spektakli dla dzieci - 11/400

- warsztaty muzyczne, plastyczne i kulinarne -  47/1678 

- konkursy artystyczne, przeglądy - 7/1574

- filmy nagrane przez szkółkę dziennikarską RokVitaNews - 26/3645, 

- wykłady UTW - 8/537

Zajęcia stałe stacjonarneilość zajęć 629, liczba uczestników 779 w tym: 

w I półroczu: 

- zajęcia muzyczne (indywidualne lekcje gry na instrumentach, sekcja gitarowa, zajęcia wokalne, sekcja młodzieżowej orkiestry dętej, Zatorska Orkiestra Dęta, zespół Podolszanka) - 242/112

- zajęcia taneczne i zespoły (Szał, Mimi Mini, Kleks, zespół ludowy, 4 młodsze grupy taneczne, Mix latino dla dorosłych) - 74/133

- zajęcia plastyczne ( Mali twórcy 3 grupy, Akademia Rysunku, Cafe Art. dla dorosłych, Ceramika dla dorosłych) - 33/78

- inne zajęcia (Aerobik, Gimnastyka dla seniora, Gimnastyka relaksacyjna, Zatorski Klub Szachowy, Laboratorium Młodego Naukowca, Robotyka, RokVitaNews, grupa teatralna) – 49/118

w II półroczu: 

- zajęcia muzyczne (indywidualne lekcje gry na instrumentach, sekcja gitarowa, zajęcia wokalne, sekcja młodzieżowej orkiestry dętej, Zatorska Orkiestra Dęta, zespół Podolszanka) – 134/106

- zajęcia taneczne i zespoły (Szał, Mimi Mini, Kleks, zespół ludowy, 4 młodsze grupy taneczne, Mix latino dla dorosłych) - 40/83

- zajęcia plastyczne ( Mali twórcy 4 grupy, Akademia Rysunku, Cafe Art. dla dorosłych, Ceramika dla dorosłych) - 27/57

- inne zajęcia (Aerobik, Gimnastyka dla seniora, Gimnastyka relaksacyjna, Zatorski Klub Szachowy, Laboratorium Młodego Naukowca, Robotyka, Podstawy programowania, RokVitaNews) – 30/92

Zajęcia stałe on-line – liczba zajęć 370, liczba uczestników na platformach, grupach FB… 249, w tym:

I okres marzec-wrzesień: 

- zajęcia muzyczne (indywidualne lekcje gry na instrumentach, sekcja gitarowa)- 65/14

- zajęcia taneczne (2 młodsze grupy taneczne, Mix latino dla dorosłych) - 34/13

- zajęcia plastyczne ( Mali twórcy 3 grupy, Cafe Art. dla dorosłych, Ceramika dla dorosłych) - 25/30

- inne zajęcia (Taniec i gimnastyka dla seniora, Ćwiczenia z piłką dla seniora, RokVitaNews) – 81/53

II okres październik- grudzień:

- zajęcia muzyczne (indywidualne lekcje gry na instrumentach, sekcja gitarowa)- 78/14

- zajęcia taneczne (2 młodsze grupy taneczne, Mix latino dla dorosłych) - 15/12

- zajęcia plastyczne ( Mali twórcy 3 grupy, zajęcia dla uczestników świetlic środowiskowych 2 grupy,  Cafe Art dla dorosłych, Ceramika dla dorosłych, Akademia Rysunku) - 36/55

- inne zajęcia (Taniec i gimnastyka dla seniora, Ćwiczenia z piłką dla seniora, Zatorski Klub Szachowy, RokVitaNews) – 36/58

 

Specyfika 2020 roku pozwoliła nam na  przeprowadzenie następujących  prac technicznych (przy współfinansowaniu lub finansowaniu zewnętrznym):

- malowanie pomieszczeń i okien w Domu Ludowym w Graboszycach

- malowanie i naprawa urządzeń na placach zabaw w Rudzach i w Zatorze

- malowanie pomieszczeń na piętrze oraz klatki schodowej w budynku w Łowiczkach

- malowanie korytarzy, toalet w Domu Ludowym w Podolszu

- generalny remont kuchni w Domu Ludowym w Podolszu

- cyklinowanie i olejowanie parkietu w Domu Ludowym w Podolszu

- wymiana lamp na sali w Domu Ludowym w Podolszu

- malowanie pomieszczeń w ROK Zator

- wymiana oświetlenia na ledowe na Sali koncertowej ROK Zator 

- prace przygotowawcze do adaptacji pomieszczenia na "słuchalnię płyt winylowych" w ROK Zator.

Ponadto:

-  urządzono studio nagrań do realizacji koncertów, wydarzeń w formie on-line

-  powstało zaplecze do organizacji kina plenerowego

-  zainwestowano w dokształcanie pracowników w zakresie:

mediów społecznościowych, działalności kulturalnej w formie on-line, programów do realizacji nagrań, prowadzenia zajęć on-line z seniorami

- przygotowany został własnymi siłami portal informacyjny zyciezatora.pl oraz nowa strona www biblioteki.

W 2020 roku przygotowana została dokumentacja do następujących programów:
1. PO RYBY na lata 2014-2020:
- "Organizacja wydarzenia kulturalno - artystycznego promującego i upowszechniającego dziedzictwo kulturowe rybołówstwa pn. Zakręceni na karpia" - otrzymana kwota wsparcia: 20.788,00  zł, koszt realizacji operacji 25.046,30 zł
- "Na szlaku karpia - utworzenie nowych elementów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Dolinie Karpia" - wnioskowana kwota wsparcia 72.714 zł  (wartość projektu 89.770,37 zł)
2. PROW na lata 2014 - 2020 "Wydanie publikacji w postaci planera pt. Zator w Dolinie Karpia". Otrzymana kwota wsparcia: 11.500 zł (wartość  projektu 11.500 zł)
3. INTERREG V- A Polska  - Słowacja 2014 -2020 "Polsko-słowackie tradycje: wierzenia i legendy" otrzymana kwota wsparcia 20.997,01 Euro - ok. 94.466,55 zł (wartość projektu 23.330,02 Euro - ok.104.985,09 zł) 

4. „Sieć na kulturę w podregionie oświęcimskim” - podniesienie kompetencji medialnych pracowników instytucji kultury. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” - realizacja w toku.

 

W 2020 roku z dofinansowaniem zewnętrznym zorganizowane zostały następujące działania:
1.PO RYBY  na lata 2014 – 2020 "Organizacja wydarzeń kulturalno - artystycznych promujących i upowszechniających dziedzictwo kulturowe rybołówstwa pn Święto Miasta - zatorskie tradycje" - rozliczenie częściowe 14.599.00 zł, (przyznana wysokość dofinansowania 29.199,00 zł  wartość projektu 35.180, 00 zł)
2. PROW na lata 2014-2020 "Zorganizowanie wydarzenia promocyjnego w formie pikniku rodzinnego pod nazwą Piknik w Dolinie Karpia"- rozliczenie końcowe, przyznana wartość dofinansowania 5.248,00 zł
3. Małopolskie Orkiestry Dęte  "Zatorska orkiestra dęta -start!" - opracowanie dokumentacji, nadzór  nad realizacją oraz rozliczenie.  Przyznana wysokość dofinansowania 6.965,00, wartość projektu wyniosła 8.148,00 zł,  wnioskodawca: Zespół  Śpiewaczy Podolszanka.

 

Bardzo dziękujemy, że byliście i jesteście z nami!

Elżbieta Mostowik z drużyną ROK Zator