Zapraszamy na Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Zatora. To juz w najbliższą niedzielę! KOniecznie przeczytaj regulamin!

REGULAMIN

TURNIEJU SZACHOWEGO O PUCHAR BURMISTRZA ZATORA

02.06.2019, ROK

 

1/ CEL

Rozwój i popularyzacja gry w szachy wśród dzieci i młodzieży.

Integrowanie środowiska lokalnego.

 

2/ ORGANIZATOR

Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze, Plac Jana Matejki 1

wraz z Wielozawodowym Zespołem Szkół im. rtm. Witolda Pileckiego w Zatorze

Koordynator: Marek Mroczek

Sędzia: Adam Madej

 

3/ TERMIN i MIEJSCE ZAWODÓW:

Turniej zostanie rozegrany w Sali 1.05 (pierwsze piętro) Centrum Aktywizacji Zawodowej, ul. Słowackiego 15 w Zatorze.

02.06.2019 – weryfikacja 9:30 - początek zawodów godzina 10.00

 

4/ UCZESTNICTWO:

Turniej jest otwarty (OPEN) dla wszystkich chętnych. Brak wpisowego, decyduje kolejność zgłoszeń. Z zastrzeżeniem, że liczbę uczestników ograniczają warunki lokalowe.

 

5/ WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zgłoszenie imienne na dołączonej do komunikatu Karcie Zgłoszenia, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do 31.05.2019 r. - godz. 17.00 - tylko elektronicznie, lub poprzez internetowy formularz Chessarbiter.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię i nazwisko,

- datę urodzenia,

- adres zamieszkania,

- posiadany ranking szachowy PZSzach / FIDE (jeśli jest)

 

Organizator nie przyjmuje innej formy zgłoszenia!

 

 

6/ SYSTEM ROZGRYWEK:

Turniej ma charakter indywidualny, rozgrywany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund (dziewczyny i chłopcy razem – bez względu na ranking i wiek).

Tempo gry: 15 minut na partię dla każdego zawodnika.

Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE dla szachów szybkich i kodeksu szachowego.

O kolejności miejsc w turnieju indywidualnym decydują kolejno: liczba zdobytych punktów, Buchholz Cut-1, Buchholz, liczba zwycięstw, progres.

 

 

7/ NAGRODY:

- Dla najlepszego juniora do 12 roku życia

- Dla najlepszego juniora do 18 roku życia

- Dla najlepszego seniora

 

Indywidualnie: zdobywcy  miejsc 1-3 otrzymają medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe

 

8/ INNE:

Organizator zapewnia sprzęt szachowy. Przybycie do stolika z opóźnieniem większym niż 15 min powoduje przegraną. Za ubezpieczenie i stan zdrowia zawodników odpowiadają rodzice/opiekunowie. Ostateczna interpretacja treści regulaminu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu.

 

Turniej Szchowy ma charakter imprezy otwartej, warunkiem uczestnictwa w zmaganiach konkursowych  jest terminowe złożenie karty uczestnictwa. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu,w tym również wyrażeniem zgody, zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (t.j. Dz. U. 2017 r, poz. 880 z późn. zm.). na nieodpłatne utrwalenie wizerunku, w formie fotografii analogowej i cyfrowej, w ramach uczestnictwa w turnieju oraz jej nieodpłatnego rozpowszechniania przez organizatorów bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w materiałach dotyczących promocji imprezy oraz Działalności statutowej organizatora, a także wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb własnych podmiotu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Szczegółowe informacje związane z ochroną danych znajdują się na stronie internetowej: www.rokzator.pl/rodo  oraz w siedzibie organizatora

Marek Mroczek

Koordynator