Varius Manx (6 lipca) i Natalia Schroeder (7 lipca) będą gwiazdami tegorocznego Święta Karpia na Rynku w Zatorze.

W 2019 roku na Święcie Karpia spotkamy się 6 i 7 lipca.